سخنراني سرراهبر شهرستان شاهين دژ
سخنراني سرراهبر شهرستان شاهين دژ

آقاي اسماعيل سلطاني سرراهبر آموزشي شهرستان شاهين دژ

جناب آقاي اسماعيل سلطاني نماينده سرراهبران شهرستان شاهين دژ در نشست استاني راهبران بيانات زير را ايراد نمودند:
-بي توجهي به مشكلات پيش دبستاني و ارائه راهكار براي حل آنها
-توجه مسئولان به گزينش صحيح معلمان و مربيان پيش دبستاني و حل مشكلات آنها
-در نظر گرفتن اضافه كاري براي معلمان چندپايه
-توجه اداره كل به افراد بازمانده از تحصيل در سطح منطقه به علت نبود مدارس دوره اول متوسطه در روستاها و ارائه راهكار براي حل آن مشكلات

نظر خودتان را در این باره ارسال نمایید

درباره ما
در راستای بهبود و ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس چند پایه‌ی استان، بدین وسیله به استحضار کلیه‌ی همكاران به‌ویژه همكاران هم استانی و هم منطقه‌ای شاغل در مدارس چند پایه می‌رساند كه دبیرخانه‌ی كلاس‌های چند پایه‌ی استانی واقع در شهرستان نقده آماده‌ی دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و هرگونه مطالب، مقالات، گزارشات و یا مشكلات در تمامی زمینه‌ها (آموزشی و تربیتی) مربوط به كلاس‌های چند پایه جهت درج در وبلاگ آموزشی این دبیر خانه با مشخصات همكار ارسال كننده و یا پاسخگویی به مشكلات عدیده می‌باشد، لذا همكاران محترم می‌توانند با آدرس‌های ذیل ارتباط برقرار نموده و مطالب خود را ارسال و با مراجعه به وبلاگ از مطالب مندرج و یا ارسالی همكاران استفاده نمایند.
دسته بندی ها