سخنرانی سرراهبر آموزشی سردشت
سخنرانی سرراهبر آموزشی سردشت

آقای امیر علیزاده در مورد موضوعات مختص به راهبران سخنرانی کردند.

نماینده راهبران آموزشی شهرستان سردشت آقای علیزاده در مورد موضوعات زیر بیاناتی ایراد کردند:

-گزارشی از تعداد همکاران و کلاس های چندپایه سردشت

-برگزاری کارگاه های آموزشی توسط راهبران برای معلمان تازه کار و نیازمند دوره توجیهی

-برگزاری سه کارگاه با حمایت چشمگیر مسئولان اداری سردشت

-برگزاری کارگاه فارسی و ریاضی اول ابتدایی برای معلمان تازه کار

-برگزاری کارگاه فارسی و ریاضی ششم ابتدایی برای معلمان تازه کار

-شناسایی دانش آموزان با مشکلات ویژه

-توزیع کتاب های مدیریت کلاس های چندپایه

-افزایش درصد قبولی در مدارس چندپایه به %98

-تدریس تلفیقی راهبران برای معلمان

-تقاضا از مسئولان استان برای اختصاص وسایل آموزشی برای شهرستان سردشت

نظر خودتان را در این باره ارسال نمایید

درباره ما
در راستای بهبود و ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس چند پایه‌ی استان، بدین وسیله به استحضار کلیه‌ی همكاران به‌ویژه همكاران هم استانی و هم منطقه‌ای شاغل در مدارس چند پایه می‌رساند كه دبیرخانه‌ی كلاس‌های چند پایه‌ی استانی واقع در شهرستان نقده آماده‌ی دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و هرگونه مطالب، مقالات، گزارشات و یا مشكلات در تمامی زمینه‌ها (آموزشی و تربیتی) مربوط به كلاس‌های چند پایه جهت درج در وبلاگ آموزشی این دبیر خانه با مشخصات همكار ارسال كننده و یا پاسخگویی به مشكلات عدیده می‌باشد، لذا همكاران محترم می‌توانند با آدرس‌های ذیل ارتباط برقرار نموده و مطالب خود را ارسال و با مراجعه به وبلاگ از مطالب مندرج و یا ارسالی همكاران استفاده نمایند.
دسته بندی ها