پیام ریاست آموزش و پرورش نقده
پیام ریاست آموزش و پرورش نقده

خیر مقدم گویی جناب آقای سلطانی ریاست محترم آموزش و پرورش نقده برای حضور پرمهر مهمانان اداره کل و سرراهبران آموزشی در نشست استانی سرراهبران

در آغاز نشست  توجیهی-آموزشی سرراهبران آموزشی جناب آقای سلطانی ریاست محترم اداره آموزش و پرورش نقده از حضور فعال و چشمگیر مسئولان اداره کل جناب آقایان خویی و میرزازاده تشکر و قدردانی نمودند و حضور سرراهبران آموزشی مناطق بیست و چهارگانه استان را به فال نیک گرفتند و در مورد سیاست های کلی و شمای کلی طرح راهبران آموزشی توضیحاتی ایراد نمودند.ایشان آرزوی توفیق برای راهبران آموزشی نمودند و خواستار این شدند که ارتباط های تنگاتنگی بین راهبران استان ایجاد گردد. ایشان تاکید کردند که سرراهبران استعدادهای موجود دانش آموزان مناطق محروم و دور افتاده را کشف و هدایت نمایند تا آنها را به مقصد معتبر و موردنظر نظام آموزشی برسانند. ایشان در خاتمه از تمامی دست اندرکاران برگزاری نشست سرراهبران کمال تشکر را نمودند و از اعضای دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده و راهبران آموزشی منطقه تشکر کردند که زمینه هماهنگی و برگزاری این نشست استانی را فراهم و برنامه ریزی نمودند.

نظر خودتان را در این باره ارسال نمایید

درباره ما
در راستای بهبود و ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس چند پایه‌ی استان، بدین وسیله به استحضار کلیه‌ی همكاران به‌ویژه همكاران هم استانی و هم منطقه‌ای شاغل در مدارس چند پایه می‌رساند كه دبیرخانه‌ی كلاس‌های چند پایه‌ی استانی واقع در شهرستان نقده آماده‌ی دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و هرگونه مطالب، مقالات، گزارشات و یا مشكلات در تمامی زمینه‌ها (آموزشی و تربیتی) مربوط به كلاس‌های چند پایه جهت درج در وبلاگ آموزشی این دبیر خانه با مشخصات همكار ارسال كننده و یا پاسخگویی به مشكلات عدیده می‌باشد، لذا همكاران محترم می‌توانند با آدرس‌های ذیل ارتباط برقرار نموده و مطالب خود را ارسال و با مراجعه به وبلاگ از مطالب مندرج و یا ارسالی همكاران استفاده نمایند.
دسته بندی ها