كارگاه آشنايي با نحوه برگزاري طرح جابربن حيان
كارگاه آشنايي با نحوه برگزاري طرح جابربن حيان

كارگاه بررسي كتب سوم ابتدايي و آشنايي با طرح جابربن حيان و طرح هاي اجرايي در آموزش ابتدايي

دبيرخانه چندپايه استاني مستقر در شهرستان نقده با همكاري حوزه آموزش ابتدايي منطقه كارگاه بررسي كتب پايه سوم ابتدايي براي توانمندسازي تمامي معلمان پايه سوم ابتدايي شهري و روستايي شهرستان نقده روز سه شنبه مورخه 97/10/11 در مكان دبيرخانه داير كرده است. در اين كارگاه در مورد توانمندسازي معلمان و نحوه اجراي جشنواره جابربن حيان بحث و تبادل نظر گرديد.

نظر خودتان را در این باره ارسال نمایید

درباره ما
در راستای بهبود و ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس چند پایه‌ی استان، بدین وسیله به استحضار کلیه‌ی همكاران به‌ویژه همكاران هم استانی و هم منطقه‌ای شاغل در مدارس چند پایه می‌رساند كه دبیرخانه‌ی كلاس‌های چند پایه‌ی استانی واقع در شهرستان نقده آماده‌ی دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و هرگونه مطالب، مقالات، گزارشات و یا مشكلات در تمامی زمینه‌ها (آموزشی و تربیتی) مربوط به كلاس‌های چند پایه جهت درج در وبلاگ آموزشی این دبیر خانه با مشخصات همكار ارسال كننده و یا پاسخگویی به مشكلات عدیده می‌باشد، لذا همكاران محترم می‌توانند با آدرس‌های ذیل ارتباط برقرار نموده و مطالب خود را ارسال و با مراجعه به وبلاگ از مطالب مندرج و یا ارسالی همكاران استفاده نمایند.
دسته بندی ها