تشكيل بانك مدرسان
تشكيل بانك مدرسان

تشكيل بانك مدرسان استاني و منطقه اي چندپايه مقطع ابتدايي توسط دبيرخانه چندپايه استاني مستقر در شهرستان نقده

با احترام به استحضار مي رساند دبيرخانه چندپايه استاني مستقر در شهرستان نقده در نظر دارد جهت ساماندهي مدرسان چندپايه مناطق بيست و چهارگانه استان اقدام به تشكيل بانك مدرسان نمايد. لذا خواهشمند است كارشناس مسئولان محترم ابتدايي مناطق استان اين نامه را به رويت تمامي همكاران رسانده و فرم پيوستي را تكميل و تا تاريخ 97/10/30 به دبيرخانه چندپايه استاني مستقر در شهرستان نقده و اتوماسيون آقاي رضوان(مسئول دبيرخانه چندپايه) ارسال نمايند. ارسال به موقع اطلاعات خواسته شده ما را در انجام اين برنامه ياري خواهد كرد. قبلا از حسن توجه همكاران محترم قدرداني مي گردد.

نظر خودتان را در این باره ارسال نمایید

درباره ما
در راستای بهبود و ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس چند پایه‌ی استان، بدین وسیله به استحضار کلیه‌ی همكاران به‌ویژه همكاران هم استانی و هم منطقه‌ای شاغل در مدارس چند پایه می‌رساند كه دبیرخانه‌ی كلاس‌های چند پایه‌ی استانی واقع در شهرستان نقده آماده‌ی دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و هرگونه مطالب، مقالات، گزارشات و یا مشكلات در تمامی زمینه‌ها (آموزشی و تربیتی) مربوط به كلاس‌های چند پایه جهت درج در وبلاگ آموزشی این دبیر خانه با مشخصات همكار ارسال كننده و یا پاسخگویی به مشكلات عدیده می‌باشد، لذا همكاران محترم می‌توانند با آدرس‌های ذیل ارتباط برقرار نموده و مطالب خود را ارسال و با مراجعه به وبلاگ از مطالب مندرج و یا ارسالی همكاران استفاده نمایند.
دسته بندی ها