جلسه سرراهبران آموزشی مناطق با مسئول دوره
جلسه سرراهبران آموزشی مناطق با مسئول دوره

جلسه سرراهبران مناطق استان با مسئول دوره و سرراهبر آموزشی نقده

جلسه همفکری نمایندگان راهبران مناطق آموزشی استان با مسئول دوره و سرراهبر نقده در حاشیه دوره ضمن خدمت برگزار گردید. در این جلسه آقای علی رضوان به تبیین و تدوین خط مشی های راهبران آموزشی و وظایف کاری آنان پرداختند و تدوین جلسات نظارتی و بازدیدهای آموزشی منظم در مناطق، همراه با بازخوردهای مقتضی برای تقویت نقاط قوت و رفع کاستی های کلاسهای چندپایه و روستایی را خواستار شدند و با سرراهبران آموزشی به تبادل نظرات و افکار پرداختند.

نظر خودتان را در این باره ارسال نمایید

درباره ما
در راستای بهبود و ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس چند پایه‌ی استان، بدین وسیله به استحضار کلیه‌ی همكاران به‌ویژه همكاران هم استانی و هم منطقه‌ای شاغل در مدارس چند پایه می‌رساند كه دبیرخانه‌ی كلاس‌های چند پایه‌ی استانی واقع در شهرستان نقده آماده‌ی دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و هرگونه مطالب، مقالات، گزارشات و یا مشكلات در تمامی زمینه‌ها (آموزشی و تربیتی) مربوط به كلاس‌های چند پایه جهت درج در وبلاگ آموزشی این دبیر خانه با مشخصات همكار ارسال كننده و یا پاسخگویی به مشكلات عدیده می‌باشد، لذا همكاران محترم می‌توانند با آدرس‌های ذیل ارتباط برقرار نموده و مطالب خود را ارسال و با مراجعه به وبلاگ از مطالب مندرج و یا ارسالی همكاران استفاده نمایند.
دسته بندی ها