راهکارها و تجربیات آموزشی : قسمت اول
راهکارها و تجربیات آموزشی : قسمت اول

راهکارها و تجربیات آموزشی برای آموزش اصولی کتاب خوانداری و نگارش در کلاس اول ابتدایی

کتاب بخوانیم در سال اول ابتدایی شامل سه بخش است. ساختار ، انتخابی بر مبنای نیازهای زبانی است. اما در کتاب های خوانداری ونوشتاری پایه های دوم تا پنجم ساختار موضوعی است. ساختار زبانی این کتاب ها نیز در فارسی اول حول 8 موضوع : نهادها ، بهداشت اخلاق، دانش و دانشمندان ،دین ، ملی میهنی ،طبیعت ،هنر و ادب شکل گرفته است.

بخش اول : نگاره ها

ده نگاره برای 4 هفته (مهرماه) پیش بینی شده است که این بخش در واقع جانشین لوحه ها در کتاب فارسی قبلی است.

بخش دوم : آموزش نشانه های فارسی(1)

در این بخش 30 نشانه خطی طی 15 درس و در 15 هفته آموزش داده می شود.

بخش سوم : آموزش نشانه ها(2)

در این بخش 10 نشانه که عمدتا حروف عربی که درجه ی دشواری بیشتری نسبت به بقیه حروف دارند و عبارتند از: " صـ ص ، -ّ ، ذ ، ثـ ث، عـ ـعـ ـع ع ، حـ ح ، ضـ ض ، ط ، غـ ـغـ ـغ غ ، ظ "

کتاب نگارش :

تمرین های کتاب نگارش هم زمان باتدریس کتاب خوانداری انجام می گیرد ، تمرینات کتاب  نگارش جنبه نوشتاری دارد و به تقویت مهارت نوشتن می پردازد که شامل : رونویسی ، املا ، مرتب کردن ، کلمه سازی ، جمله سازی و ... است.

هر صفحه کتاب با عنوان سلام و پیام شروع می شود و به یک جمله ی زیبا ختم می گردد. نماد گل هم بیانگر فعالیت یک جلسه در هفته است. جدول خالی عمودی موجود در هر صفحه نشانگر این است که کار دانش آموز در پایان هر روز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مفاهیمی چون نکات دستوری ، ادبی ،دانشی ،ارزشی و نگرشی و همچنین مهارت های زبانی از قبیل گوش دادن و سخن گفتن ،نوشتن ،واژگان و فعالیت های ویژه مثل بازی ،شعر ،نمایش ،روان خوانی ،کتاب خوانی ، جدول ،رنگ کردنی و نقاشی لحاظ شده است.

-مفاهیم کتاب فارسی سال اول ابتدایی ، مبنای آموزش های زبانی در کتاب فارسی سال اول آموزش نشانه ها و شکل های مختلف آن است و تمامی فعالیت ها و تمرین ها پیرامون آموزش صامت ها و مصوت های زبان فارسی است.

-حروف یک شکلی:

" د - ذ - ر - ز - ژ - ط - ظ - و "

-حروف دو شکلی :

" ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - س - ش - ص - ض - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - ی "

-حروف چهر شکلی : " ع - غ - ه "

-مصوت های کوتاه : " اَ اِ اُ "

-مصوت های بلند : " آ   او  ای "

-مصوت های دو شکلی : "  اَ    اُ    آ    او  "

مصوت ای چهار شکلی : " ای   اِ  "

-جدول حروف الفبا که جمعا 31 نشانه می باشد بدون احتساب ـّ

-هر علامتی روی خط زمینه باشد ، حرف (نشانه) است.

-حروف "غ - ق " در فارسی یکی تلفظ می شوند اما در زبان ترکی جدا تلفظ می شوند. مانند : قند ،غلام "

-سوال : نشانه «ک» و «گ» چه مواقعی در کلمات صدای سبک و چه مواقعی صدای سنگینی دارند؟

-جواب : هرگاه ما قبل و یا بعذ از نشانه های «ک» و «گ» در کلمه یکی از مصوت های " ــُـ ، ا ، و " بیابد ، ک و گ  سبک تلفظ می شوند . مانند : ساکت ، گرگان ، گوگرد .

-هرگاه ما قبل و یا بعد از نشانه های ک و گ  در کلمه یکی از مصوت های ـَـــِـ ای  بیاید ،  ک و گ  سنگین تلفظ می شوند.مانند : اگر ، جنگل ، کریم، کرمان .

-واو معدله :

اگر ماقبل «و» حرف «خ» و مابعد آن مصوت « آ ، ای » بیاید ، نوشته می شود ولی خوانده نمی شود و به او «واو معدله » می گویند.

-استثناها :

1- هرگاه مصوت « ایـ » قبل از صامت « یـ » در کلمه ای به کار رود ، در نوشتن حذف می شود . مانند : خیار - سیاه

2- هر گاه صامت « یـ » قبل از مصوت « ایـ » در کلمه ای به کار رود ،هر دو را می نویسیم . مانند : پایین ، آیین ، بیایید .

- از کتاب بخوانیم 10 نگاره مفصلا توضیح داده خواهد شد و سپس جدول حروف الفبای فارسی شرح داده خواهد شد.

-آموزش جدول حروف الفبای فارسی « نشانه ها » :

کودکان ما نخست جنبه ی گفتاری زبان را می آموزند و سپس با آموزش آگاهانه به اصول حاکم بر نظام الفبایی زبان پی می برند.

تهیه کننده مطالب : جناب آقای اسماعیل مرادپور؛ مدرس استانی ارزشیابی کیفی-توصیفی و مدرس کارگاه بررسی کتب فارسی اول ابتدایی

نظر خودتان را در این باره ارسال نمایید

درباره ما
در راستای بهبود و ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس چند پایه‌ی استان، بدین وسیله به استحضار کلیه‌ی همكاران به‌ویژه همكاران هم استانی و هم منطقه‌ای شاغل در مدارس چند پایه می‌رساند كه دبیرخانه‌ی كلاس‌های چند پایه‌ی استانی واقع در شهرستان نقده آماده‌ی دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و هرگونه مطالب، مقالات، گزارشات و یا مشكلات در تمامی زمینه‌ها (آموزشی و تربیتی) مربوط به كلاس‌های چند پایه جهت درج در وبلاگ آموزشی این دبیر خانه با مشخصات همكار ارسال كننده و یا پاسخگویی به مشكلات عدیده می‌باشد، لذا همكاران محترم می‌توانند با آدرس‌های ذیل ارتباط برقرار نموده و مطالب خود را ارسال و با مراجعه به وبلاگ از مطالب مندرج و یا ارسالی همكاران استفاده نمایند.
دسته بندی ها