اسامي همكاران شركت كننده در تجارب زيسته
اسامي همكاران شركت كننده در تجارب زيسته

تقدير و تشكر از تمامي همكاران مناطق 24گانه استان كه آثار تجارب زيسته را در موعد مقرر ارسال نموده اند.

اسامي همكاران شركت كننده در تجارب زيسته به تفكيك مناطق استان به شرح ذيل مي باشد:

همکاران شهرستان نقده:

1)مهدی منافی    2)بابک  حاجی زاده
همكاران ناحيه يك اروميه:
1)قاسم ايران نژاد      2)مهين عاصمي    3)علي اميرزاده    4)هاجر ميري ريكان
همكاران شهرستان خوي:
1)وحيد شيخكانلو ميلان     2)زهرا درستي     3)بهزاد شيرسوار
همكاران شهرستان مياندوآب:
1)ظهراب يعقوبي    2)يونس كمالي
همكار شهرستان چايپاره:
1)مدينه اكبري آذر
همكار شهرستان بوكان:
1)محمود خياطي
همكار شهرستان تكاب:
1)شهاب الدين مرتعي
همكاران شهرستان سردشت:
1)امير علي زاده     2)عبدالرحمن صالحي    3)عثمان دولتي    4)حسين عثماني    5)محمد طيبي فر
6)مجيد رشيد پور   7)احمد محبوبي   8)سعدون حسن نژاد
همكار شهرستان سلماس:
1)ليلا باني
همكاران ناحيه انزل اروميه:
1)حسن حبيب زاده    2)امير علي زاده
همكاران شهرستان اشنويه:
1)حسن خليلي بابا   2)عبدالواحد اعزاز

نظر خودتان را در این باره ارسال نمایید

درباره ما
در راستای بهبود و ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس چند پایه‌ی استان، بدین وسیله به استحضار کلیه‌ی همكاران به‌ویژه همكاران هم استانی و هم منطقه‌ای شاغل در مدارس چند پایه می‌رساند كه دبیرخانه‌ی كلاس‌های چند پایه‌ی استانی واقع در شهرستان نقده آماده‌ی دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و هرگونه مطالب، مقالات، گزارشات و یا مشكلات در تمامی زمینه‌ها (آموزشی و تربیتی) مربوط به كلاس‌های چند پایه جهت درج در وبلاگ آموزشی این دبیر خانه با مشخصات همكار ارسال كننده و یا پاسخگویی به مشكلات عدیده می‌باشد، لذا همكاران محترم می‌توانند با آدرس‌های ذیل ارتباط برقرار نموده و مطالب خود را ارسال و با مراجعه به وبلاگ از مطالب مندرج و یا ارسالی همكاران استفاده نمایند.
دسته بندی ها